Naturterapeutiske Forløb

Forløb der hjælper mennesker, der er ramt at stress, angst eller depression, til at stå stærkere i livet igen. 

Naturterapeutiske Forløb

Hos Fri Natur tilbyder vi to forskellige forløb som vi udbyder til sygemeldte borgere i et kommunalt samarbejde.

Vores 8-ugers naturterapeutisk grundforløb til borgere, der er sygemeldt med stress, angst, depression eller andre belastninger.

Og et 4-ugers forløb til borgere, der tidligere har deltaget på grundforløbet og som er klar til at arbejder mere intensivt mod en tilbagevenden til hverdagen.

Læs mere om forløbene og udtalelser fra deltagerne herunder.

Naturterapeutisk Grundforløb
Naturkvinder / Vildmænd

Et 8-ugers naturterapeutisk grundforløb til borgere, der er sygemeldt med stress, angst, depression eller andre belastninger og har brug for hjælp til at berolige kroppen og nervesystemmet.

 

HVAD OPNÅR JERES BORGER VED AT DELTAGE?

Forløbet giver borgeren et frirum med fokus på egen helbredelse og styrke til at få det bedre igen. Her får den enkelte en række konkrete redskaber med sig og oplever at blive set, mødt og hørt, både af instruktørerne gennem øvelser og samtaler og af holdet gennem fællesskabet i gruppen.

 

KOMPETENCENIVEAU

o   Øvelse i en række konkrete teknikker, der beroliger nervesystemet, dæmper angstanfald og løfter energiniveauet.

o   Kontakt til egen krop og fokus på kropsbevidsthed, indre og ydre balance, samt hjælp til at kontrollere tankemylder.

o   Opmærksomhed på egne grænser og støtte til en udvidet bevidsthed om ansvaret for eget liv og helbred.

 

VIDENSNIVEAU

o   Viden om stressens væsen, vores nerve- og sansesystem og et indblik i, hvordan følelser og tanker kan adskilles og håndteres ved forskellige metoder.

o   En introduktion til menneskets forbindelse til naturen og evolutionsbiologien som grundvidenskab.

 

VARIGHED OG STRUKTUR

 

FORLØBET

Forløbet varer otte uger med én fast ugentlig mødedag, hvor de er tre timer i naturen sammen med to instruktører og deres gruppe. Mødestedet og strukturen er det samme hver gang.

 

NATUREN

Borgerne introduceres til forskellige naturområder der skaber ro og egner sig særligt godt som støttemiljø i det naturterapeutiske arbejde

 

KROPPEN

Arbejdet med øget kropsbevidsthed foregår gennem sanseøvelser, åndedrætsteknikker, afspænding samt rolige stræk- og yogaøvelser

 

FÆLLESSKABET

I gruppen får borgeren en mulighed for at spejle sig og snakke med ligesindede og opnår en følelse af sammenhørighed og betydning.

 

Naturterapi Fortsætterforløb
Naturlig Styrke

Et 4-ugers forløb til borgere, der tidligere har deltaget på grundforløbet Naturkvinder/Vildmænd og som er klar til at arbejder mere intensivt mod en tilbagevenden til hverdagen.

 

HVAD OPNÅR JERES BORGER VED AT DELTAGE?
Forløbet er for de borgere, der er kommet et skridt nærmere en raskmelding, men som har brug for mere dybdegående redskaber til personlig udvikling og støtte i at integrere øvelser og teknikker fra forløbet i deres hverdag, så risikoen for tilbagefald reduceres.

 

KOMPETENCENIVEAU

o   Redskaber til personlig udvikling, der kan bidrage til at øge borgerens generelle robusthed samt tilbagevenden og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

o   Fokus på at opøve egne handlekompetencer i forskellige situationer samt hjælp til at oparbejde følelsen af ansvar for - og mestring af eget liv.

o   Hjælp til at arbejde aktivt med transfer, så øvelserne fra forløbet integreres i borgerens hverdag.

o   En øget træning i fremmøde, med fokus på egen helbredelse og som en del af et forpligtende fællesskab.

 

VIDENSNIVEAU

o   Et mere dybdegående indblik i samspillet mellem krop og psyke samt en grundlæggende viden om personlig udvikling og oparbejdelse af nye mestringsstrategier.

 

VARIGHED OG STRUKTUR

 

FORLØBET

Forløbet varer fire uger med fremmøde på to faste ugedage á 3 timer. Den ene mødegang foregår altid under instruktion og vejledning, mens ansvaret for anden mødedag langsomt overgår til gruppen.

 

KROPPEN

Det kropslige arbejde ligger her med et fokus på forløsende bindevævsstræk, samt forskellige dybdegående afspændings- og meditationsøvelser

 

DET INDIVIDUELLE

Den enkelte borger arbejder med forskellige øvelser til personlig udvikling og bakkes op i processen mod at integrere dette i vejen mod raskmelding.

 

FÆLLESSKABET

Gennem en given mødestruktur og en fastsat ramme hjælpes gruppen til selv at opretholde fællesskab og gruppestruktur undervejs og efter endt forløb.

 

Det sige vores deltagere...

Forløbet har hjulpet mig til at finde indre ro, så jeg kan slappe af i en travl hverdag og hjælpe andre mennesker med at find ro i de omgivelser vi er i.

Det gør, at jeg har mere overskud til mennesker omkring mig og jeg styrker mine relationer til mine borgere - de kan mærke en ro hos mig.

Jeg har fået allermest ud af de øvelser, hvor man ryster og trykker på kroppen, så man kan mærke sig selv. Det er øvelser jeg senere har kunne implementere i min pædagogiske praksis.

Naturterapien har været med til at få mig på benene efter et sygemeldingsforløb med stress. Tusind tak.

Emile, 25 år

Socialpædagog

Jeg har følt mig set og forstået, og godt og trygt modtaget af Helle. Hendes store viden om stress, har givet mig en større forståelse for stressens væsen.

Jeg har fået værktøjer til at styre tankemylder, både åndedrætsøvelser, sanseøvelser og konkrete tips til at være i nuet. 

Jeg har lært at mærke min krop igen og er blevet bevidst om, at jeg selv kan påtage mig ansvaret for min krop og mit sind.

Helle er kompetent og troværdig og jeg er blevet guidet i at opnå afslappethed, ro og velvære i skoven. Jeg har følt mig som en del af naturen, hvilket i sidste ende har givet mig en tro på, at jeg kan komme videre i livet.

Helle, 63 år

Souschef, efterskole

Hverdagen var blevet en udfordring, med alt for mange spekulationer og tankemylder og der skulle en forandring til. 

Gennem forløbet har jeg lært, at naturen i den grad kan bruges til at få pulsen ned og ro på hovedet. 

Det er blevet tydeligt for mig, hvor vigtigt det er at prioritere flere pauser i min hverdag. En gåtur med kig ud over vandet, giver mig langt mere end en eftermiddag på sofaen. Så jeg har i den grad fået ændret nogle vaner.

Føler jeg er blevet bedre til at mærke min krop og også lytte til den og bruger øvelserne dagligt. Helles store engagement og skønne måde at være på gør, at det har været en fantastisk oplevelse at være med.

Allan, 44 år

Underviser

Jeg var med på forløbet på et tidspunkt, hvor jeg var sygemeldt med en overbelastningsreaktion og traumatisk stress.

Med kærlig og kyndig følgeskab og vejledning på turerne med Helle og resten af gruppen lykkedes det mig at finde nye metoder til at skabe mere ro i mit nervesystem

Stilheden og tempoet har fået mig til at bruge min energi på at mærke bedre efter og at trække vejret mere roligt. 

Naturen og Helle med hendes søde, skønne og rolige væsen, får mine allerbedste anbefalinger.

Heidi, 43 år

Medarbejder, Kvinde Krisecenter

Jeg har gennem forløbet opdaget, hvordan naturen kan få mig til at slappe af og mine bekymringer til at forsvinde.  

Jeg har lært en masse forskellige øvelser og det har givet en helt anderledes ro at være ude.

Jeg kan kun anbefale Helle, som brænder for sit job, er sød, humoristisk og helt nede på jorden.

Det har haft en stor betydning for mig at være i naturen og samle kræfter.

 

Marianne, 55 år

Sagsbehandler

Jeg har været utrolig glad for forløbet. Teknikken "stillegang" var svær for mig i starten, men jeg er blevet så glad for det og er blevet meget mere bevidst om at sænke farten i min hverdag.

Jeg bruger afspændingsøvelserne når jeg skal sove og når det hele bliver for meget.

Jeg har lært at mærke mere efter, hvordan jeg har det og ved nu, hvad der er godt for mig at gøre.

Helle er utrolig engageret, støttende og lyttende og jeg har følt mig tryg og forstået på forløbet.

Jette, 60 år

Sygeplejerske

Kontakt os for at høre nærmere

Adresse

Egedam 2

Gråsten, 6300

helle@fri-natur.dk

29 92 51 81